Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant cuonggraysamaFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 10 Months
Needs Core Membership
Statistics 107 Deviations 3,995 Comments 7,462 Pageviews
×

Newest Deviations

deviantID by cuonggraysama deviantID :iconcuonggraysama:cuonggraysama 2 0 Cover_ChanBaek by cuonggraysama Cover_ChanBaek :iconcuonggraysama:cuonggraysama 9 2 Cover Quotes #29 by cuonggraysama Cover Quotes #29 :iconcuonggraysama:cuonggraysama 8 2 Share Pack Texture #1 by cuonggraysama Share Pack Texture #1 :iconcuonggraysama:cuonggraysama 16 12 Cover_Yoona by cuonggraysama Cover_Yoona :iconcuonggraysama:cuonggraysama 8 0 Cover_Gumi by cuonggraysama Cover_Gumi :iconcuonggraysama:cuonggraysama 4 5 Cover_Chitoge_Kirisaki by cuonggraysama Cover_Chitoge_Kirisaki :iconcuonggraysama:cuonggraysama 13 12 Cover Quotes #28 by cuonggraysama Cover Quotes #28 :iconcuonggraysama:cuonggraysama 8 0 Two cover Baekhyun by cuonggraysama Two cover Baekhyun :iconcuonggraysama:cuonggraysama 11 4 Cover_Taeyeon by cuonggraysama Cover_Taeyeon :iconcuonggraysama:cuonggraysama 11 5 Cover_Diep_An by cuonggraysama Cover_Diep_An :iconcuonggraysama:cuonggraysama 10 6 Cover_Forever_Young by cuonggraysama Cover_Forever_Young :iconcuonggraysama:cuonggraysama 10 2 Cover Quotes #25 by cuonggraysama Cover Quotes #25 :iconcuonggraysama:cuonggraysama 3 0 Cover_Hello_summer by cuonggraysama Cover_Hello_summer :iconcuonggraysama:cuonggraysama 6 0 Cover Quotes #24 by cuonggraysama Cover Quotes #24 :iconcuonggraysama:cuonggraysama 1 2 Cover_My_Crush by cuonggraysama Cover_My_Crush :iconcuonggraysama:cuonggraysama 7 6

Favourites

[15/7/2016] Scrapbook SinB: I Love Babe Ah by JoonAh2k1 [15/7/2016] Scrapbook SinB: I Love Babe Ah :iconjoonah2k1:JoonAh2k1 11 0 [ Share PSD ] Happy 160 Watchers by JoonAh2k1 [ Share PSD ] Happy 160 Watchers :iconjoonah2k1:JoonAh2k1 48 30
Journal
[ BIG SHARE ] HAPPY 100+ WATCHERS
#- Hello, tớ được 100 watch rồi các cậu ạ T^T mừng phát khóc. Cảm ơn các cậu đã quan tâm DA của tớ T^T / cúi đầu / 
Mặc dù nó ít hơn so với người khác nhưng thế tớ vui lắm rồi T^T
#- BIG SHARE này share PSD, PSD Art và Render nha. 
#- Mong mọi người ủng hộ!
#- VÌ LẦN NÀY TỚ SHARE FREE NÊN AI DOWLOAD LÀM THEO LUẬT NHÉ.

-> WATCH deviantART  +FAVORITE +fav +COMMENT= DOWNLOAD<-
- Không tự nhận của mình.
- Không cắt , ghép bất cứ thứ gì khác vào.

- Không tự tiệ
:iconJoonAh2k1:JoonAh2k1
:iconjoonah2k1:JoonAh2k1 52 72
[Share PSD] /6.9.2016/ Back to school by JoonAh2k1 [Share PSD] /6.9.2016/ Back to school :iconjoonah2k1:JoonAh2k1 40 30 18/3/2017 Feel so bad by JoonAh2k1 18/3/2017 Feel so bad :iconjoonah2k1:JoonAh2k1 9 0 [ Share PSD ] 9/8/2016 Cute chua ne? by JoonAh2k1 [ Share PSD ] 9/8/2016 Cute chua ne? :iconjoonah2k1:JoonAh2k1 12 6 - [ 05/07/2016 ] Scrapbook SeJeong : Smile SeJeong by JoonAh2k1 - [ 05/07/2016 ] Scrapbook SeJeong : Smile SeJeong :iconjoonah2k1:JoonAh2k1 9 23 [ Share PSD Artwork ] 18/7/2016 Wake up and live by JoonAh2k1 [ Share PSD Artwork ] 18/7/2016 Wake up and live :iconjoonah2k1:JoonAh2k1 29 41 13/5/2017 Bae Jinyoung quotes by JoonAh2k1 13/5/2017 Bae Jinyoung quotes :iconjoonah2k1:JoonAh2k1 9 6 [41] Ciel in wonderland by TrashShineDA [41] Ciel in wonderland :icontrashshineda:TrashShineDA 6 22 [40] Scat! by TrashShineDA [40] Scat! :icontrashshineda:TrashShineDA 3 0 [39] Sumeragi Subaru x Sumeragi Hokuto by TrashShineDA [39] Sumeragi Subaru x Sumeragi Hokuto :icontrashshineda:TrashShineDA 4 2 [20/6/2017] [SIGNATURE] Girl with butterfly by MaiTrang59 [20/6/2017] [SIGNATURE] Girl with butterfly :iconmaitrang59:MaiTrang59 8 3 What do you want? by Huyorij What do you want? :iconhuyorij:Huyorij 25 26 Forest God by Y-VT Forest God :icony-vt:Y-VT 28 24 Capa Natsu Dragneel by AlucardkunDesign by AlucardkunDesign Capa Natsu Dragneel by AlucardkunDesign :iconalucardkundesign:AlucardkunDesign 1 0

Groups

Activity


217 deviations

Journal

No journal entries yet.

deviantID

Comments


Add a Comment:
 
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner 13 hours ago  Student Artist
- Qua nee
Reply
:iconvii-hime-k4:
Vii-Hime-k4 Featured By Owner 1 day ago  New Deviant
Qua nee
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner 1 day ago  Student Traditional Artist
Qua Luk nè ><
Reply
:iconhuyorij:
Huyorij Featured By Owner 2 days ago  Student Artist
- Qua nie <3
Reply
:icony-vt:
Y-VT Featured By Owner 3 days ago
Qua Lucy nà <3
Reply
:iconpk-kanblood:
PK-Kanblood Featured By Owner 4 days ago  Student Interface Designer
Ghé Lucy =3
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner 4 days ago
- Cảm ơn Kan <3
Reply
:iconpk-kanblood:
PK-Kanblood Featured By Owner 4 days ago  Student Interface Designer
:3
Reply
:iconvii-hime-k4:
Vii-Hime-k4 Featured By Owner 4 days ago  New Deviant
Qua nee-sama nè <3
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner 4 days ago
- Cảm ơn em <3
Reply
Add a Comment: